NE GÖRDÜN KULLANICI VE GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ
Ne Gördün kullanıcı ve gizlilik sözleşmesi (Bundan sonra kısaca “sözleşme” olarak anılacaktır), Ne Gördün (Bundan sonra kısaca “Negordun” olarak anılacaktır.) ile Negordun’e ait http://www.negordun.com ’a (bundan sonra kısaca “Negordun.com” olarak anılacaktır) üye olacak ya da Negordun.com’u ziyaret edecek internet kullanıcıları (Bundan sonra kısaca “Kullanıcı” olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir.
1. Negordun.com, üyelerine günlük, yorum ve tartışma yapabilecekleri ortam sağlayan bir sosyal network (ağ) servisidir.
2. Kullanıcı, Negordun.com’a üye olarak veya Negordun.com’u ziyaret ederek bu Sözleşme’yi kabul etmiş sayılmaktadır.
3. Kullanıcı, Negordun.com’u ziyaret ederken bu sözleşme’ye, Negordun tarafından yayınlanan ve yayınlanacak olan diğer her türlü kullanım koşuluna ve Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına uygun davranmayı kabul etmiş sayılmaktadır. Aksi halde tüm hukuki ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya ait olacaktır.
4. Kullanıcı’nın Negordun.com’a içerik ekleyebilmesi ve içeriklere yorum yapabilmesi için anasayfada bulunan ilgili düğmelere tıklamak suretiyle Facebook, Google veya Twiter hesabı ile giriş yaparak Negordun.com’a üye olması gerekmektedir. Bu düğmelere tıklayarak üye olmak, bu sözleşmenin kabul edilmesi anlamına gelmektedir. Diğer kullanıcılar tarafından paylaşılmış içerikleri okumak için ise üyelik hesabı açılmasına gerek bulunmamaktadır.
5. Üyelik hesabında hukuka aykırılık unsuru taşıyan hiçbir veri yer almamalıdır. Başkası gibi davranarak, izin almaksızın herhangi bir bireye ait bir isim kullanarak ya da insanları kışkırtacak saldırgan bir kullanıcı adı oluşturulamaz.
6. Kullanıcı, üyelik hesabı için doğru ve eksiksiz bir biçimde bilgi sağlama ve bu bilgileri sürekli güncel tutmakla yükümlüdür.
7. Kullanıcı, Negordun.com’a Facebook, Google veya Twitter hesabı ile üye oluyorsa, Negordun’ün Facebook, Google veya Twitter profilinde yer alan ve bahsi geçen site tarafından üye olunurken kullanıcıya iletilen bilgilere Negordun.com’un sağladığı hizmetler doğrultusunda erişim sağlama imkanı tanımış sayılmaktadır. Kullanıcı, Facebook, Google veya Twitter hesabında yer alan gizlilik ayarlarında hangi bilgilerinin bazılarının Negordun tarafından erişilebilir olacağını ayarlayabilir.
8. Kullanıcı, Negordun.com’da kayıtlı üyelik hesabını [email protected] adresine kapatılmasını istediğine dair bir mail atarak kapatabilir. Üyelik hesabı kapatıldıktan sonra yeniden aktif hale getirilemez.
9. Kullanıcı, Negordun’ün dilediği zaman üyelerini herhangi bir sebeple ödüllendirebileceği gibi tek taraflı olarak üyeliğine son verebileceğini, üyelik hesabını geçici ya da kalıcı olarak kapatabileceğini, üyelik hesabındaki bilgileri silebileceğini, böyle bir durumda Negordun’dan hiçbir talepte bulunamayacağını gayrikabili rücu biçimde kabul etmiştir.
10. Üyeler tarafından 1 (bir) yıl boyunca işletilmeyen, 1 (bir) yıl boyunca Negordun.com’a yazılı veya görsel giriş yapılmayan veya güncellenmeyen, üyelik hesapları silinebilir.
11. Negordun.com alan adı ile üyelerin hesapları da dahil olmak üzere alt alan adlarına ilişkin tüm haklar Negordun’e aittir. Üyelerin, üyelik hesaplarının bulunduğu alt alan adları üzerinde hiç bir hakkı bulunmamaktadır..
12. Negordun.com’da herkese açık alanlara üyeleri rahatsız eden, tehdit, taciz ve hakaret içeren mesajlar atmak, içerikler yüklemek yasaktır. Bu yasağa aykırı şekilde davranan üyeler, durumları incelendikten sonra Negordun tarafından üyelikten çıkarılabilecektir.
13. Negordun.com’da yer alan bilgi, veri, yazı, fotoğraf, video, ses klibi, yorumlar, makaleler, yazılımlar, kodlar, grafikler kısaca “içerik” olarak anılacak olup; bu içerikler, Negordun.com’a üyeler tarafından girileceği gibi Negordun.com editörleri tarafından da girilebilecektir.
14. Negordun.com’a yüklenen içerikler doğru ve güncel olmalıdır. Kullanıcı tarafından Negordun.com’a eklenen, yüklenen, yaratılan her türlü içeriğin doğruluğu, güncelliği ve yürürlükteki mevzuata uygun olup olmadığı tamamen Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.
15. Negordun, herhangi bir içeriği, herhangi bir zamanda içeriği yükleyen Kullanıcı’ya haber vermeksizin ve herhangi bir sebep göstermeksizin kendi takdiri doğrultusunda kaldırma, düzenleme, değiştirme ve engelleme hakkına sahiptir. Kullanıcı tarafından sağlanan içeriklerden Negordun.com’un ve Negordun’ün hiç bir şekilde sorumlu değildir. Negordun, ilkelerine ve hukuka aykırı olan içerikleri yayından kaldırma hakkına sahip olup böyle bir durumda Kullanıcı, Negordun’dan hiçbir talepte bulunmayacağını gayrikabili rücu biçimde kabul etmiştir.
16. Negordun, Kullanıcı’dan gelen içeriği, e-postayı ya da sayfalarında bulunan herhangi bir iletiyi neden göstermeden reddetme, geciktirme, geç yayına alma veya yayınlamama hakkına sahiptir.
17. Negordun.com’da sunulan hizmetleri kullanmak dışında, Negordun.com’da yer alan içerikleri başka amaçlar için kullanmak, taklit etmek, değiştirmek, dağıtımını yapmak veya depolamak yasaktır. Kullanıcı, Negordun.com’da yer alan içerikleri satamaz, reklam gibi amaçlar doğrultusunda istismar edemez ve üçüncü kişilerin hakkını zedeleyecek şekilde kullanamaz.
18. Negordun.com’da yayınlanan hiçbir içeriğin üçüncü kişiler tarafından yayın hakkı içerik sahibinden izin alınmadan hiçbir mecrada hiçbir şekilde kullanılamaz, yayınlanamaz.
19. Kullanıcı, Negordun.com’a gireceği içeriklerde 3. kişilerin kişilik haklarına zarar verecek, karalayıcı, aldatıcı unsurlar, pornografik, ahlaka aykırı fotoğraflar, hakaret, şiddet, ırkçılık, ayrımcılık ve yasadışılık unsuru bulunmayacağını taahhüt etmiştir.
20. Kullanıcı, Negordun tarafından talep edilmeden ve/veya Negordun’dan yazılı onay almaksızın ve/veya Negordun ile herhangi bir anlaşma sağlamaksızın Negordun.com’da reklam oluşturamaz, örtülü reklam niteliğinde olabilecek içerikler ile spam içerikler yükleyemez.
21. Negordun, Negordun.com’un belli alanlarını veya kategorilerini, Negordun.com’da kullanılan bazı hizmetleri ücretli hale getirebilir ve bu ücretleri tek taraflı olarak belirleyebilir.
22. Negordun.com’a üye olanlar, üyelikleri sona erse dahi üyelik hesabı ile gerçekleştirdikleri tüm eylemlerden, yükledikleri tüm içeriklerden, üyelik hesabı ile ilgili her türlü içerik ve eylemden yalnızca kendileri sorumludur.
23. Negordun, üyelik hesaplarının güvenliği için azami dikkat gösterecektir. Ancak üyelik hesabında kayıtlı bilgiler ve hesap şifresinin güvenliği Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, üyelik hesabına ilişkin bilgileri hiçbir zaman 3. kişilerle paylaşmamalıdır. Üyelik hesabında Kullanıcı’nın kontrolü dışında bir durum oluşması durumda derhal Negordun ile irtibata geçilmelidir. Kullanıcı’nın üyelik hesabı şifresinin 3. kişiler tarafından ele geçirilmesi ve 3. kişiler tarafından hukuka aykırı içerik sağlanması dahil olmak üzere her türlü kötü niyetli kullanım, Kullanıcı’nın sorumluluğunda olup, kötü niyetli kullanımdan kaynaklanan her türlü hukuki ve cezai yükümlülük Kullanıcı’ya aittir.
24. Kullanıcı, diğer kullanıcı ve üyelerin Negordun.com’u kullanmasını engelleyecek ya da zorlaştıracak veya veritabanlarını ya da sunucuları bozacak veya işlemez hale getirecek eylemlerde bulunamaz, herhangi bir yazılım, donanım veya iletişim unsuruna zarar veremez, virüs içeren yazılım veya başka bir bilgisayar kodu, dosya oluşturamaz, yetkisi olmayan herhangi bir sisteme, dataya, şifreye ulaşmaya çalışamaz, direkt veya dolaylı olarak, verilen hizmetlerdeki algoritmaları ve kodları deşifre edecek, işlevlerini bozacak davranışlarda bulunamaz, içerikleri değiştiremez, dönüştüremez, çeviremez, alıntı göstermeksizin başka sitelerde yayınlayamaz, kanunen yasak bilgiler içeren mesajlar, zincir posta, yazılım virüsü gibi 3. kişilere zarar verebilecek içerikleri dağıtamaz, diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek program ve/veya bilgiler gönderemez, bunun gibi hukuka aykırı ve Negordun ile Negordun.com’a zarar verecek davranışlarda bulunamaz. Aksi halde; Negordun tarafından tüm hukuki ve cezai işlemleri başlatma ve taleplerde bulunma hakkı saklıdır.
25. Negordun, Kullanıcı’nın bu Sözleşme’ye aykırı davranması, Negordun.com’u kullanırken ya da Negordun.com’a üye olurken verdiği bilgilerin hatalı veya gerçeğe aykırı olması, Negordun.com’da verilen hizmetleri kötü niyetli şekilde kullanması veya Negordun’ün gerekli görmesi halinde Negordun.com’u kullanmasını engelleyebilir veya üyeliğini gerekçe göstermeksizin sona erdirebilir. Bu durumlarda Negordun’ün ayrıca hukuki yollara başvurma hakkı saklıdır.
26. Fotoğraf, tarif, metot, kod, program, işleyiş, tasarım, logo, resim, yazı dahil olmak üzere Negordun.com’da yer alan tüm içerikler ile Negordun markası ve Negordun.com alan adı, alt alan adları ve tüm sayfalara ilişkin tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları Negordun’e aittir veya Negordun tarafından bunların kullanımına ilişkin olarak hak sahiplerinden kanunlara uygun şekilde lisans alınmıştır. Bu sebeple; söz konusu içerikler Negordun’dan izin alınmaksızın hiçbir surette kullanılamaz, yayınlanamaz, işlenemez, çoğaltılamaz, yayılamaz, temsil suretiyle faydalanılamaz, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletilemez. Aksi halde; Negordun tarafından tüm hukuki ve cezai işlemleri başlatma ve taleplerde bulunma hakkı saklıdır.
27. Tüm mali hakları Negordun’e ait olduğu belirtilen içerikler ile tüm fotoğraf, tarif, metot, kod, program, işleyiş ve görsellere ilişkin şahsi kullanımın dışında, kopyalama, işleme ve internet başta olmak üzere radyo-televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın yapan kuruluşlar vasıtasıyla veya dijital iletim de dahil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlar ve bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla her türlü araçla içeriği yayınlanamaz.
28. Negordun.com’da yer alan içeriğin alıntılanması, makul sınırlarda kalmak ve kaynak gösterme ve ilgili içeriğe ilişkin sitemize bağlantı vermek kaydıyla mümkündür. Makul sınır, eserin veya sair içeriğin basit bir özetinden ibaret olup, içeriğe vakıf olunması için Negordun.com’un ziyaret edilmesi ihtiyacını ortadan kaldırmayacak düzeyde olmalıdır. Her durumda, Negordun.com’da yer alan içeriklerden herhangi birinin tamamının alıntılanması Negordun’ün yazılı izni olmadıkça, yukarıdaki şartlara uyulsa dahi mümkün değildir. Konuya ilişkin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri saklıdır.
29. Kullanıcı, Negordun.com’da yayınlanmak üzere sunduğu her türlü içeriğe ilişkin olarak, içeriğe ilişkin işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakları dahil olmak üzere tüm telif haklarını Negordun.com’a yer, süre ve mecra ile sınırlı olmaksızın geri dönülmez olarak devretmekte, bedelsiz olarak tam lisans hakkı vermektedir. Bu sebeple; Kullanıcı, söz konusu içeriği ancak bu Sözleşme’nin 28. maddesinde belirtilen şartlara uygun şekilde kullanabilecektir. Bu şartlar dışında söz konusu içeriğin kullanımı Negordun’nun yazılı onayına tabidir.
30. Kullanıcı’nın yayın hakkına sahip olmadığı içerik bakımından, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndaki usule uygun ve atıfta bulunmak şartıyla içerik sağlaması gerekmekte olup; aksi halde Kullanıcı Negordun.com’un ve Negordun’nun uğradığı ve uğrayabileceği doğrudan ve dolaylı, maddi ve manevi tüm zararını tazmin etmekle yükümlüdür.
31. Negordun, Negordun.com’un virüs ve sair zararlı içerik barındırmaması için azami gayret sarf etmekle birlikte Kullanıcı’nın teknik sorunlar yaşaması veya diğer nedenlerle bilgisayarına virüs geçmesi veya herhangi bir zarara uğraması halinde uğranacak zararlardan (bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla Kullanıcı’nın bilgisayarı veya programlarının hasar görmesinden) dolayı Negordun’ün sorumluluğu bulunmamakta olup; bu sebeple Negordun’den hiçbir talepte bulunulamaz. Kullanıcı, anılan zararlara uğramamak için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.
32. Negordun, Negordun.com’un hizmetlerinin yapısını Kullanıcı’ya önceden bildirim yapmaksızın dilediği zaman değiştirebilir ve/veya hizmetleri veya bazı özelliklerini geçici veya kalıcı olarak sonlandırabilir.
33. Negordun, Negordun.com’da yer alan içerik, hizmet, imkan ve sair unsurların yayınının devamlılık arz etmesine önem göstermekle birlikte yayının ve/veya Negordun.com üzerinden sunulan hizmetlerin kesintisiz olacağına dair garanti vermemektedir. Böyle bir durumda Negordun’ün sorumluluğu bulunmamaktadır.
34. Negordun’nun veya Negordun’ün hizmet aldığı 3. kişi veya kuruluşların kusurundan dolayı yaşanabilecek herhangi bir veri kaybı durumunda, Negordun’ün sorumluluğu bulunmamakta olup; kaybolan bilgi ve verilerin yeniden girilmesi sorumluluğu Kullanıcı’ya aittir. Bu sebeple; Kullanıcı’nın verilerini korumak üzere kendi önlemlerini alması önerilmektedir.
35. Kullanıcı’nın Negordun’e verdiğin bilgilerin bazıları zorunlu olarak verilen (e-posta adresleri, IP bilgileri gibi) bilgiler, bazıları da Kullanıcı’nın tercihine bağlı olarak Negordun’e verdiği veya Negordun’ün erişimine onay verdiği bilgilerdir. Negordun, kullanıcılarına daha iyi hizmet sunabilmek için bu bilgileri dilediği sürece, bilgiler tarafınızdan silinse dahi saklayabilir. Ancak Negordun, IP bilgilerini yasal süresinden sonra saklamayacaktır.
36. Negordun, Kullanıcı’nın bilgilerini saklama konusunda azami özeni göstermekle beraber Negordun tarafından saklanan Kullanıcı verilerinin yer aldığı sisteme izinsiz girilmesi, sistemin işleyişinin bozulması veya değiştirilmesi suretiyle bilgilerinizin elde edilmesi, değiştirilmesi veya silinmesi halinde Negordun’ün sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcı, Negordun.com’u her ziyaret ettiğinde, IP adresi, işletim sistemi, kullandığı tarayıcı (Explorer, Chrome vs.), bağlantı zamanı, süre bilgileri ve benzeri bilgiler otomatik olarak kaydedilmekte olup; Kullanıcı’nın izni gerekmeksizin elde edilen bu bilgilerin 3. kişilerle paylaşılmamak kaydıyla Negordun tarafından kişisel bilgilerinizle ilişiklendirilerek veya anonim olarak kullanılması mümkündür.
37. Negordun, resmi mercilerden usulüne uygun talep gelmesi halinde Kullanıcı bilgilerini ilgili mercilere iletecektir.
38. Kullanıcı, Negordun.com’u ziyaret ettiği süre boyunca Negordun, “cookie” olarak da adlandırılan çerezlerin veya site kullanım verilerini analiz etme amaçlı javascript kodları veya benzersiz sürme verilerini bilgisayarınıza yerleştirilebilir. Çerezler basit metin dosyalarından ibaret olup, kimlik ve sair özel bilgiler içermez, bu nevi kişisel bilgi içermemekle beraber oturum bilgileri ve benzeri veriler saklanır ve Kullanıcı’yı tekrar tanımak için kullanılabilir.
39. Negordun, dilediği zaman Negordun.com’a, tanıtım postalarına veya reklamlarına 3. kişilere ait internet sitelerine ilişkin bilgi ve linkleri dahil edebilir. Kullanıcı’nın bu linklere tıklayarak diğer internet sitelerine girmesi halinde söz konusu siteler ya da bu sitelerin uygulamaları Negordun’ün kontrolü altında olmadığı gibi bu Sözleşme, erişebilen bu diğer siteler bakımından geçerli değildir. Bu siteler ile sitelerin uygulamalarında yer alan bilgilerin doğruluğuna ilişkin olarak Negordun’ün hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu sitelerde yer alan bilgilerin doğruluğuna, bilgi kullanımına, gizlilik ilkelerine ve içeriğine ilişkin olarak Negordun’ün hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
40. Kullanıcı, Negordun.com’daki yenilikler ve sair konulardaki reklam ile duyurulardan haberdar olmak istiyorsa Negordun.com’un e-posta gönderim listesine kayıt olabilir. Kullanıcı’nın e-posta gönderim listesinden çıkması için istekte bulunması yeterlidir.
41. Bu Sözleşme’nin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Türk Hukuku uygulanacak olup; İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.
42. Taraflar, bu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda, Negordun’ün bilgisayar kayıtlarının (e-posta yazışmaları, internet trafik bilgisi ve erişim kayıtları[log] ve benzeri) 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin Delil Sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.
43. Tarafların birbirlerine gönderecekleri bildirimler, Kullanıcı’nın Negordun.com’a bildirdiği adres ve/veya e-posta adresi ile Negordun’ün bu Sözleşme’de belirtmiş olduğu adres ve/veya e-posta adresine gönderilecektir. Kullanıcı’nın Negordun.com’a bildirdiği adres ve/veya e-posta adresinde bir değişiklik olması halinde, yeni adres ve/veya e-posta adresini Negordun’e yazılı olarak bildirecektir. Negordun’ün adres ve/veya e-posta adresinde bir değişiklik olması halinde ilgili değişiklik bu Sözleşme’ye aktarılacaktır. Aksi takdirde; Kullanıcı’nın Negordun’e bildirdiği adres ile e-posta adreslerine ve Negordun’ün bu Sözleşme’de yer alan adres ile e-posta adreslerine yapılacak tebligatlar, geçerli tebligatın tüm hukuki sonuçlarını doğuracaktır.
44. Bu Sözleşme’nin herhangi bir maddesinin geçersiz ya da uygulanamaz hale gelmesi, Sözleşme’nin diğer maddelerini geçersiz kılmayacaktır.
45. Taraflar’ın bu Sözleşme’den kaynaklanan haklarını kısmen veya tamamen kullanmamaları veya bunlara aykırı hareket etmeleri, hiçbir suretle bu haklardan feragat ettikleri anlamına gelmeyecektir.
46. Bu Sözleşme, Negordun.com’a yeni özellikler eklendikçe veya Negordun.com Kullanıcılarından yeni öneriler geldikçe yeniden, önceden Kullanıcılara herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın düzenlenebilir ve güncellenebilir. Bu nedenle, Kullanıcı’nın Negordun.com’u her ziyaret edişinde bu Sözleşme’yi yeniden gözden geçirmesi önerilmektedir. Bu belge, en son 1 Mart 2018 tarihinde güncellenmiştir.

E-posta: [email protected]

Tebligat Adresleri Kullanıcı’nın Negordun.com’a bildirdiği adres, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adres kabul edilir. Taraflar, mevcut adreslerindeki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski adreslere yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler. İşbu sözleşme nedeniyle Negordun.com’un kullanıcı’nın kayıtlı e.posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirim aynen geçerli olup, e.postanın Negordun.com tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra Kullanıcı’ya ulaştığı kabul edilecektir. Kullanıcı, bu katılım sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.